Sinds 1986 legt Acta Biomedica zich toe op wetenschappelijk historisch onderzoek op de terreinen van de chemische industrie, de scheikunde, de geneeskunde en de informatica in de twintigste eeuw. Archiefonderzoek en documentanalyses leiden zo tot verrassende inzichten in hoe wetenschap en maatschappij in elkaar steken en zich tot elkaar verhouden.