Beschikbaar gekomen in open access

Beschikbaar gekomen in open access

De Nederlandse Vereniging voor Biochemie en Moleculaire Biologie heeft mijn manuscript over...

Vers van de pers

Vers van de pers

'Andrewes’s Christmas fairy tale: Atypical thinking about cancer aetiology in 1935', met...

Gestolde overpeinzingen

Gestolde overpeinzingen

In opdracht van het onderzoeksinstituut CARIM van de Universiteit Maastricht wordt gewerkt aan...