Gestolde overpeinzingen

In opdracht van het onderzoeksinstituut CARIM van de Universiteit Maastricht wordt gewerkt aan een geschiedenis van het onderzoek naar de bloedstolling in Nederland. Een bloemlezing van citaten geeft een indruk van het boek in wording.