Met Harry Lintsen en Rob van Veen (Eindhoven: Stichting Historie der Techniek, 2014)

Nederland heeft een uitstekende, internationale reputatie op het gebied van katalyse. Ons land wil die reputatie in stand houden. Onlangs besloot NWO zo’n 32 miljoen euro te investeren in een consortium van vooraanstaande katalyse onderzoekers aan Nederlandse universiteiten. Zo’n bedrag maakt duidelijk, dat er veel publiek geld omgaat in het katalyse-onderzoek. De onderzoekers zien zich dan ook regelmatig geconfronteerd met de vraag waartoe dat geld dient. Het kan toch niet alleen voor de reputatie van het vakgebied zijn. Deze monografie wil een bijdrage leveren aan dat debat. De bijdrage bestaat allereerst uit een viertal historische casussen, waarin gedetailleerd verslag wordt gedaan van innovaties met een hoofdrol voor de katalysator. Deze casussen werpen een unieke blik op het industriële onderzoek.

Het komt niet vaak voor dat historici de kans krijgen om in de keuken van het industrieel researchlaboratorium te kijken. De diepte studies zijn aanleiding geweest voor levendige discussies tussen de auteurs. Daaraan heb ik ook met veel plezier mogen deelnemen. De discussies hebben hun weerslag gevonden in een serie beschouwingen over het industrieel en universitair onderzoek. Welke rol speelt het industrieel researchlaboratorium in innovatieprocessen? Wat is de verhouding tussen research en development? Welke bijdrage levert het universitair onderzoek aan innovaties? Hoe is de relatie tussen het universitair en het industrieel onderzoek? De hoofdstukken met afwisselend casussen en beschouwingen geven een idee van de kracht van een katalysator en de magie van het onderzoek. Ik wens de lezer veel leesplezier.

Prof. Dr. Rutger van Santen

Emeritus hoogleraar Technische Universiteit Eindhoven voormalig wetenschappelijk directeur

National Research School Combination Catalysis (NRSC)